Helpisnextdoor.ca Tài nguyên (Vietnamese)

Chúng tôi là hàng xóm! Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau!

Chúng ta cần phải cẩn thận và chúng ta cần được an toàn, nhưng chúng ta cũng cần can đảm để giúp đỡ lẫn nhau. Hãy tham gia với chúng tôi khi chúng tôi học cách làm thế nào với helpisnextdoor.ca

Tải xuống tài nguyên bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới!

Cách giúp ai đó an toàn

đến sớm, hãy chờ đợi

HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM KHI CHIA SẺ THỨC ĂN

Dưới đây là thông tin được tổng hợp lại những lời khuyên từ lãnh đạo tỉnh Alberta và chỉ dẫn của Y tế tỉnh dành cho nhà hàng, nhà cung cấp thực phẩm và những người chuyên dọn vệ sinh, nhằm cung cấp cách an toàn để làm điều mà mọi người khắp nơi trên thế giới yêu thích làm đó là: Chia sẻ thức ăn!

Ý tưởng cho sự kết nối và kỷ niệm an toàn

đến sớm, hãy chờ đợi


“Chúng tôi bỏ lỡ việc chia sẻ thức ăn và chia sẻ cuộc sống với bạn bè, gia đình và hàng xóm. Điều này giúp chúng tôi làm được điều đó một lần nữa!”


%d bloggers like this: