Helpisnextdoor.ca Mga mapagkukunan (Tagalog)

Kapitbahay kami! Maaari tayong makatulong sa bawat isa!

Kailangan nating mag-ingat at kailangan nating ligtas, ngunit kailangan din natin ng lakas ng loob na tumulong sa bawat isa. Sumali ka sa amin habang natutunan namin kung paano helpisnextdoor.ca!

Mag-download ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa ibaba!

Paano makakatulong sa isang tao nang ligtas

Malapit na!

Ligtas na pamamahagi ng pagkain at gabay

Ang mga sumusunod na mga “resources” o mapagkukunan na nasa ibaba, ay ang mga napagtitipun-tipon na mga payo galing sa mga patnubay ng “Alberta Provincial and Health Services “ na inirekomenda para sa mga restawran, sa mga “caterers” o mangongontrata ng mga pagpapakain, at sa mga propesyonal na taga-paglinis, upang magbigay ng ligtas na pamamaraan ng pagsasagawa ng mga bagay na labis na minamahal ng mga tao sa buong mundo:  Ang pagbabahagi  ng pagkain!

Mga ideya para sa ligtas na koneksyon at pagdiriwang

Malapit na!

Mag-subscribe sa aming email newsletter, ang Neighborly upang makakuha ng mga bagong pag-update, ideya, kwento at mapagkukunan upang matulungan kaming pangalagaan ang bawat isa! Ang Neighborly ay ang newsletter ng Edmonton’s Interfaith Housing Initiative.

Processing…
Success! You're on the list.

“Nasasabik kaming magbahagi ng pagkain at pagbabahagi ng buhay sa mga kaibigan, pamilya at kapitbahay. Tinutulungan tayo nitong gawin ulit iyon!”


%d bloggers like this: